KALIBRERA DIG GENOM GONG-AVSLAPPNING✨
(kallas också Gong-bad, Gong-meditation, Gong-vila)

VAD GÖR VI?
☀️ Vi förbereder oss med ett par enkla övningar som passar alla och du ligger sedan och vilar under tiden jag spelar på Gongarna och eventuellt också några andra instrument.

GONGENS EFFEKTER
☀️ Gongens (en stor gong-gongs) vibrationer tas upp av kroppen och ökar cirkulationen av energi/livskraft/prana. Vi får hjälp att slappna av och släppa taget om spänningar och blockeringar i kropp och sinne och tankarnas brus kan stillas. Nervsystemet stimuleras och får lättare att växla ned till lugn och ro (parasympatiska nervsystemet) efter stress-påslag (sympatiska nervsystemet).

UPPLEVELSE
☀️ Gongen kan upplevas på olika sätt vid olika tillfällen och av olika personer. Du kan ha en upplevelse av fysisk eller känslomässig art under gongbadet eller efteråt. Du kan uppleva djup avslappning och somna, försvinna iväg mentalt och uppleva ett meditativt tillstånd eller en inre resa. Du kan uppleva att ljudet av Gongen försvinner eller att ljudet är påträngande. Det finns inget ”rätt” eller ”fel”. Din upplevelse är unik.

Varmt Välkommen?
Pia

fram.jpg