Karriär & Coachning

Karriärvägledning

Som karriärvägledare hjälper jag dig att uppnå dina mål i arbetslivet utifrån dina individuella behov. Stödet kan bestå av att klargöra din väg framåt, sätta upp mål, hjälpa dig med din personliga marknadsföring, med ansökningshandlingar, hur du ska göra för att hitta ditt nya jobb och förberedelse för intervju.

För mig innebär ”karriär” din resa och utveckling i ditt arbetsliv. Denna resa eller karriär kan göras på många olika sätt. En del strävar uppåt i en organisation för att få mer ansvar och ledarposition medan andra vill utvecklas genom att fördjupa sig och bli allt mer specialiserad inom ett område. En del breddar sig genom att koppla på flera kompetenser medan andra stimuleras av att prova nya saker med kortare intervaller. Vi har alla olika preferenser, drivkrafter och personligheter och därmed olika vägar vidare i vår karriär.

Jag har mer än tio års erfarenhet som karriärrådgivare inom omställning, outplacement och karriärväxling och har stöttat hundratals klienter på vägen vidare i arbetslivet. Klienterna kommer från privat och offentlig verksamhet, är tjänstemän, forskare och kollektivanställda. Anledningen till karriärvägledning kan exempelvis vara uppsägning, omorganisation, önskan om utveckling eller otrivsel på arbetsplatsen. Utifrån vad som gynnar uppdraget, klienten och samtalet bäst använder jag mig av metoder som rådgivning eller coachning. Förutom enskilda samtal har jag även gruppseminarier inom karriärutveckling.

Coachning

Som coach följer jag dig på vägen när du tydliggör och uppnår dina mål inom vilket område som helst i livet (kan vara karriär men även annat). Coachning är ett samarbete där jag som coach stöttar dig i processen att nå dina mål på ett sätt som ökar din medvetenhet och bidrar till din utveckling.

Coachning är en professionell samtalsmetodik som bygger på att jag som coach utgår från att du som klient har dina egna svar och är expert på dig själv, att du har de resurser du behöver inom dig, att du har förmåga till utveckling och att du har kraft och förmåga att skapa din egen verklighet. Coachning innebär att jag inte ger råd eller tips utan agendan är din och jag stöttar dig genom aktivt lyssnande och öppna frågor som hjälper dig att hitta dina egna svar. Coachning fokuserar på framtiden, hjälper dig att fatta beslut och komma till handling. Coachning är en metod som effektivt ger bra och hållbara resultat.

Jag är Diplomerad Coach enligt ICF (International Coach Federation) vilket innebär att jag är utbildad enligt ICF riktlinjer för coacher. På LinkedIn kan du läsa rekommendationer om mig som coach och karriärvägledare.

I dagsläget tar jag inte emot privatpersoner för coachning och karriärvägledning.

 

 

Välkommen att boka Yoga online!

Boka tid