Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (förkortas GDPR) är en ny lagstiftning från 2018-05-25 som ersätter Personuppgiftslagen. Den nya lagstiftningen reglerar hur företag får samla in och använda personuppgifter. Här följer en beskrivning av hur Framgångspraktiken hanterar personuppgifter. 

Ansvarig för hanteringen av personuppgifterna är Pia Hidenius, Framgångspraktiken, pia@framgangspraktiken, 0704-100 423.

Kategorier av personer och uppgifter som insamlas: Personuppgifter registreras för dem som bokar tid för yoga och för de som önskar information om verksamheten. Uppgifter som registreras är namn, e-postadress och telefonnummer.

Var registreras personuppgifter? Framgångspraktiken registrerar personuppgifter i bokningssystemet Boka Direkt och i Mailchimp som är ett verktyg för att skicka ut information via e-post

Vad används uppgifterna till? Boka Direkt är ett bokningssystem där personuppgifter (namn och kontaktuppgifter) registreras för att kunden ska kunna boka plats på yogapass och andra evenemang och för att Framgångspraktiken ska kunna kontakta den bokade för att informera om något (exempelvis om ett yogapass ställs in). Boka Direkt i Stockholm AB agerar personuppgiftsbiträde för Framgångspraktiken vilket innebär att de för Framgångspraktikens räkning behandlar personuppgifter i bokningssystemet Boka Direkt som Framgångspraktiken är ansvarig för.  Mailchimp är ett program för att designa och skicka e-post. Personuppgifter i Boka Direkt (se ovan) registreras i Mail Chimp för att information ska kunna skickas via e-post till flera kunder på en gång. I Mailchimp används personuppgifter (namn och e-postadress) för att skicka ut nyhetsbrev med information om Framgångspraktikens verksamhet så som t.ex. yoga-schema, inställda yogapass och evenemang. I varje nyhetsbrev finns möjlighet att avregistrera sig från fler nyhetsbrev. 

Borttagning av personuppgifter görs när helst kunden begär detta genom att kontakta personuppgiftsansvarig (se ovan).

Tidsgräns för borttagning av uppgifter. Personuppgifter kommer raderas när kunden varit inaktiv i 1 år dvs när kunden inte varit på yoga eller haft kontakt med Framgångspraktiken på 1 år.

 Säkerhetsåtgärder för hantering av personuppgifter. Framgångspraktiken skyddar personuppgifter genom att använda antivirusprogram, trådlöst nätverk med kryptering, dator med uppdaterade program och genom att endast en person har tillgång till inloggning till dator och till Boka Direkt och Mailchimp.